uluslararası projeler.jpg
Uluslararası Projeler
  •  GTC, AB, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurum, kuruluş ve fonlarla, Türkiye’deki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile proje geliştirir, yönetir. Danışmanlığını ve uygulamasını yapar.