Stratejik yaklaşım.jpg
Stratejik İletişim Danışmanlığı
 • Kurumsal İtibar Yönetimi
  GTC, markanızın mevcut itibarını analiz eder, konumlandırmanızı yapar, güçlendirir, gerektiğinde çok daha etkin, proaktif, konjonktürel ve hedeflerinize yönelik bir strateji ile kurumsal itibar yönetiminize yeni bir soluk katar, kalıcı bir süreç yaratır.
   
 • İçerik Üretimi / Yönetimi
  GTC, birçok farklı ifade biçimi, sayısız kelime arasından nihai mesajı en güçlü şekilde kitleye iletebilecek, en vurucu, içi en dolu, en etkileyici kurguyu hazırlar. Mesajlarınızın kodlandığı içeriklerle hedef kitleye doğrudan etki yaratmanızı sağlar.

   
 • Konu ve Gündem Yönetimi
  Markanızın kamuoyu ve sektörle yürüttüğü ilişkide, sadece mevcut gündemin içinde yer almasını değil, gerektiğinde kendi gündemini oluşturabilmesini sağlar.

   
 • Medya İlişkileri Yönetimi
  GTC, ulusal medyanın tüm dinamiklerine hakim, global medyayı mercek altında tutan, deneyimli ekibiyle, markaların her an medya ile iç içe olmasını, sıcak, etkili ve güçlü bir iletişim köprüsü kurmasını sağlar.

   
 • Liderlik İletişimi
  GTC, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri markanızın imajına, kurumsal beklentilerine, ticari kaygılarına pozitif etki eden kusursuz liderlik iletişimini yürütebilmenizde size rehberlik eder.

   
 • Kriz Yönetimi
  En iyi yönetilen kriz, hiç doğmadan engellenen krizdir.
  GTC’nin bu konuda tescilli başarılara imza atmış uzman kadrosu konvansiyonel medya ve dijital mecralarda bütünlüklü bir şekilde yürüttüğü iletişimle, kriz boyunca devlet, iş dünyası, medya ve toplum eksenine en efektif mesajı, doğru zamanlama ile iletmenizi sağlar.
  Hatta markaların kazanımlar elde etmesi ve durumun pozitife çevrilmesi için hizmet sunar.

   
 • Etkinlik Yönetimi
  GTC, stratejik etkinlik yönetimi yaklaşımıyla sizlere, planladığınız etkinlikle hedeflenen kazanıma en üst seviyede erişmeniz için tüm şartların mükemmel uyumunu; özetle ‘doğru etkinliği’ vadeder.

   
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri & Sponsorluklar
  GTC, sosyal sorumluluk projelerini, bir markanın kurumsal itibarını pekiştirmesinin en güzel ve etkili yollarından bir olarak kabul eder. Bu nedenle iş ortaklarımıza ‘yapmış olmak için’ değil, hem toplumda iz bırakacak, hem de markaya hedef kitle nezdinde kalıcı, pozitif bir imaj yaratacak etkili projelerle destek verir.
  Kısaca, GTC; sosyal sorumluluk ve sponsorluk yönetimi konusunda da sadece standartları değil, marka ve proje ne gerektiriyorsa onu yerine getirir.