Projelerimiz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.png
Sıfır Atık.png

Sıfır Atık Projesi:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

und.jpg

UNDP Projesi:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ev Sahibi Topluluklar İçin Etkin Kentsel Atık Yönetimi, Faz 2: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi

und 2.jpg

Etik Farkındalık Projesi

Merkezi Finans ve İhale Birimi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Ev Sahibi Topluluklar İçin Etkin Kentsel Atık Yönetimi, Faz 2: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi

u3.jpg

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı İletişim Faaliyetlerine Destek Projesi:

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

u5.jpg

EU – OSHA (European Agency for Safety and Health at Work)
Türkiye’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İşbirliği 

u4.jpg

Bundestag Vocational Education Institute (BIBB)

s6.png

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Yaratma Teknik Yardım Projesi

u7.jpg

Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

u8.jpg

MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES
(AB tarafından finanse edilmiş ve Dünya Bankası tarafından yönetilmiştir.)